064-645-5091    จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

นโยบายกัญชาทางการแพทย์หรือกัญชาเสรี ?

IMG-BLOG
21 June 2023

นโยบายกัญชาทางการแพทย์หรือกัญชาเสรี ?

3 กลุ่มใหญ่ 8 นโยบายย่อย กัญชาทางการแพทย์หรือกัญชาเสรี

เนื่องจากวันที่ 20 เมษายน 66 มีประเด็นรณรงค์ เรื่อง นโยบายกัญชาเสรีในปัจจุบัน ที่มีความเสรีมากเกินไป และเริ่มมีกลุ่มที่สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ มาแสดงความคิดเห็นต่อกัญชา ว่ามีข้อดีในการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ซึ่งคุณชูวิทย์กล่าวเห็นด้วยกับกัญชาทางการแพทย์ แต่ไม่เห็นด้วยกับกัญชาเสรี ซึ่งได้มีการแบ่งนโยบายกัญชาในไทยตามนี้

 

สามารถแบ่งนโยบายกัญชาได้ดังนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่และ 8 นโยบายระดับย่อยคือ

(ก) กลุ่มห้ามใช้กัญชาเลย (กัญชาเป็นยาเสพติด 100 เปอร์เซนต์) มีนโยบายย่อย 2 ระดับ คือ
(1) กัญชาเป็นภัยร้ายแรง โทษอาญาเต็มทั้งผู้ค้าและผู้เสพ
(2) กัญชาเป็นภัยร้ายแรง แต่ลดทอนโทษอาญาสำหรับผู้เสพ ส่วนผู้ค้ามีโทษอาญา
(ข)กลุ่มใช้ประโยชน์กัญชาในทางการแพทย์ (แต่กัญชายังเป็นยาเสพติด) มีนโยบายย่อย 2 ระดับ คือ
(3) กัญชาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยอยู่ในการดูแลของแพทย์ แต่อนุญาตให้ผู้ป่วยปลูกเอง
(4) กัญชาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ โดยอยู่ในการดูแลของแพทย์ และผู้ป่วยสามารถปลูกกัญชาที่บ้านในจำนวนจำกัด หากแพทย์อนุญาต
(ค)กลุ่มใช้ประโยชน์กัญชาเพื่อสันทนาการ (กัญชาไม่เป็นยาเสพติด) มีนโยบายย่อย 4 ระดับ คือ
(5) กัญชาใช้ประโยชน์เพื่อสันทนาการได้ แต่มีมาตรการคุมเข้ม
(6) มีมาตรการควบคุม
(7) เพิ่มให้ประชาชนปลูกเองได้โดยไม่ต้องขออนุญาต และ
(8) เพิ่มให้ปลูกเชิงพาณิชย์ได้ไม่ต้องขออนุญาต

กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศ หลังจากปลดกัญชาเสรีและมีลงนามโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย) คือ นโยบายกลุ่ม (ค) สามารถใช้กัญชาเพื่อสันทนาการได้ เพราะกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว

แม้กระทรวงสาธารณสุขจะพูดตลอดเวลาว่าสันทนาการไม่ใช่วัตถุประสงค์ และอยู่ที่นโยบายระดับย่อยที่ 8 คือ มีมาตรการควบคุมเล็กน้อย และประชาชนปลูกเองได้และธุรกิจก็ปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่จำกัดจำนวน

ซึ่งสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยแนะนำให้รัฐควรให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปอย่างทั่วถึง ลดโอกาสที่จะเกิดโทษหรือผลกระทบต่อสังคมให้น้อยที่สุด และได้มีเรียกร้องให้รัฐจัดทำมาตรการและการควบคุมอย่างเป็นรูปธรรมก่อนปลดล็อคกัชญา เพื่อป้องกันกลุ่มเปราะบางและเพื่อประโยชน์ที่แท้จริงต่อทางการแพทย์และประชาชน

ทำให้คุณชูวิทย์เอง เสนอให้กลับไปที่นโยบายกัญชาทางการแพทย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ คือ นโยบายกลุ่ม ข ระดับ 3 แต่กลุ่มที่สนับสนุนกัญชาทางการแพทย์ ได้เสนอตัวอย่างผู้ป่วยที่ปลูกกัญชาใช้เองแล้วได้ประโยชน์ในการรักษา ซึ่งคือนโยบายกัญชาทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยปลูกเองได้ คือ นโยบายกลุ่ม ข ระดับ4 ไม่ต้องการกัญชาเพื่อสันทนาการ จึงทำให้เราเห็นว่า ยิ่งมีคนออกมาให้เหตุผลถึงประโยชน์ต่างๆของกัญชามากมายในทางการแพทย์ ประเทศไทยเองยิ่งต้องรีบยกเลิกนโยบายกัญชาเสรี และรีบดำเนินการทำนโยบายกัญชาทางการแพทย์เร็วยิ่งขึ้น เพื่อที่ให้ประเทศได้ประโยชน์ 2 ทาง คือ

1.ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์จากกัญชา
2.ปิดข้อเสียของกัญชาจากการใช้สันทนาการ นั้นเอง

แล้วคุณละคิดว่า “อยากให้ไทยมีนโยบายกัญชา” อยู่ในระดับไหนกัน ที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน และสังคมมากที่สุด!!!
ถึงนโยบายกัญชาเสรีของประเทศไทยมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญคือ การปลดล็อกกัญชาทุกส่วนออกจากรายชื่อยาเสพติดให้โทษ (หากมีสาร THC ไม่เกิน 0.2%) และการปลดล็อกนี้เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีกฎหมายหรือมาตรการใดมาควบคุมการใช้งานอย่างเพียงพอจนถึงปัจจุบัน เกิดเป็นสภาวะ “สุญญากาศ” ที่ส่งผลให้การปลูก จำหน่าย บริโภคและใช้กัญชาในสังคมไทยเป็นไปอย่างไร้กฎเกณฑ์ เสรีมากขึ้น ขาดการควบคุมความปลอดภัยที่สำคัญคือ ทำให้ปัจจุบันส่งกระทบต่อความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน และผู้ป่วยที่ได้ผลกระทบกับกัญชามากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรได้รับการคุ้มครองจากการดำเนินนโยบายนี้มากที่สุดอีกด้วย

หากท่านหรือบุคคลใกล้ชิดมีภาวะเสพติดกัญชาและต้องการเลิกกัญชา หรือบำบัดยาเสพติด ติดต่อ DAY ONE ศูนย์บำบัดยาเสพติด มีรูปแบบการบำบัดการรักษาที่ยึดแนวการบำบัดแบบองค์รวม เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม ด้วยการบำบัดวิธีต่าง ๆ

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
99/1 หมู่ 6 ตำบล ศรีจุฬา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000
064-645-5091 [email protected]
จันทร์ – อาทิตย์ : 9.00 -17.00

บทความล่าสุด

อายาวัสกา สารเปิดจิต ที่เสพติดได้
อายาวัสกา เป็นสารที่มีฤทธิ์ทางจิตประสาท ส่งผลข้างเคียงทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากพบหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารนี้ ควรได้รับการตรวจประเมิน ปรึกษา หรือรับการบำบัดจากศูนย์บำบัดยาเสพติด
03 July 2024
Ketamine จากยาสลบม้า มาเป็นการ "ดมเค"
เคตามีนยาเสพติดที่ส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจ ผู้เสพควรปรึกษาจิตแพทย์หรือรับการรักษาที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด เพื่อรับยาที่ช่วยลดความอยากยาเสพติด ยาปรับอารมณ์ ทำให้การเลิกเคตามีนง่ายขึ้น
21 June 2024
พลังแห่งดนตรี ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ติดยาเสพติด
ดนตรีบำบัด เครื่องมือในการฟื้นฟูผู้ป่วยติดสารเสพติด โดย ศูนย์บำบัดยาเสพติด
27 May 2024
แก๊สหัวเราะกับความสนุกชั่วคราว
แก๊สหัวเราะคืออะไรและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายและสุขภาพจิต
05 January 2024
วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)
ความรู้เกี่ยวกับวิธีสังเกตอาการผิดปกติเพื่อช่วยลดความสูญเสียของผู้คนจากการฆ่าตัวตาย
11 September 2023
มารู้จัก กับ “Panic Disorder”
สังเกตอาการและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคแพนิค” (Panic Disorder)
15 August 2023
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีปัญหาในการรับมือกับความเครียด หรือเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถปรับตัวหรือทำใจยอมรับได้
21 June 2023
นโยบายเกี่ยวกับกัญชาเสรี
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและยาเสพติดของแต่ละพรรคนั้นมีทิศทางอย่างไรต่อไปถ้าได้เป็นรัฐบาล
21 June 2023
แค่นิสัย หรือ บุคลิกภาพผิดปกติ?
บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) คือ รูปแบบความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม เกิดความไม่ยืดหยุ่นและการปรับตัวไม่ได้ดี ซึ่งอาจฝังในในจิตใจและก่อให้เกิดปัญหา เช่น ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไมได้
21 June 2023
ฝึกทักษะชีวิต เพื่อบำบัดยาเสพติด หรือป้องกันการติดยาเสพติด
ปรับสมดุลใหม่ในชีวิต เพื่อห่างไกลจากสารเสพติดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One
21 June 2023
โรคกลัวสังคม กับการบำบัดยาเสพติด
โรคกลัวสังคมมีส่วนทำให้ติดสารเสพติดตามมาได้ โดยเฉพาะสารเสพติดในกลุ่มสารกดประสาท เช่น แอลกอฮอล์ หรือยานอนหลับบางชนิด หรือ สารเสพติดกลุ่มฝิ่น เช่น เฮโรอีน เนื่องจากเมื่อผู้ที่เป็นโรคกลัวสังคมใช้สารเหล่านี้แล้ว สารจะไปกดประสาททำให้ความกลัว ความกังวลลดลง
23 January 2023
โรคเสพติดการพนัน
โรคเสพติดการพนัน เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช ผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่สามารถบังคับตนเอง จะสนใจหมกมุ่นอยู่กับการพนันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้มีอาการข้างเคียง เช่น อาการซึมเศร้า ดื่มสุรา และอาจรุนแรงถึงขั้นใช้สารเสพติด หรือจะเป็นปัญหาชีวิตในด้านต่าง ๆ
13 December 2022
กัญชาทางการแพทย์กับกัญชาเพื่อเสพ ต่างกันอย่างไร
ถึงแม้กัญชาทางการแพทย์จะมีข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคบางโรค แต่ก็ไม่ได้แนะนำใช้เป็นการรักษาลำดับแรก เพราะว่ามีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่ายาหลัก การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาควรใช้เพื่อเป็นส่วนเสริม หรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน ไม่สามารถเอามาเป็นการรักษาหลักได้
21 November 2022
วิธีเลิกเหล้าและแนวทางการบำบัด
เลิกเหล้าได้สำเร็จ ด้วยวิธีเลิกเหล้าด้วยตนเองและวิธีเลิกเหล้าโดยพบแพทย์
21 June 2022
ทัศนคติผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
แนวทางการบำบัดยาเสพติดในวัยรุ่น
21 June 2022
จะเกิดอะไรขึ้นหลัง 9 มิ.ย. 2565 กฎหมาย "ปลดล็อก" กัญชง กัญชา ออกจากยาเสพติด
ถึงแม้ทางกฎหมายกัญชาจะถูกปลดออกจากยาเสพติด แต่ความจริงคือกัญชายังคงมีฤทธิ์เป็นสารเสพติดให้โทษ มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลายชนิด โดยเฉพาะ THC ซึ่งส่งผลเสียทำให้ ระดับเชาวน์ปัญญาลดลง (IQ ต่ำลง) สมองฝ่อ เกิดอาการเสพติด เสี่ยงต่อการเกิดโรคจิต โรคไบโพลาร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
10 June 2022
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างบำบัดยาเสพติด
วิธีจัดการกับอาการอยากยา เพื่อได้รับการบำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้อง
28 April 2022
ความแตกต่างของการบำบัดรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic community) และการบำบัดเฉพาะบุคคล (Individual program)
ชุมชนบำบัด หรือ Therapeutic Community  (T.C.) เป็นการบำบัดรักษาที่จำลองรูปแบบการดำรงชีวิตในสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ใช้ชีวิตโดยปราศจากสารเสพติด รับผิดชอบหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม โดยเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรม ความสามารถ แนวความคิด และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในตัวเอง และเสริมสร้างความมั่นใจ ฝึกฝนสร้างเป็นอุปนิสัยจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แบบปกติ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด
11 August 2022
ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำหลังเข้าบำบัดยาเสพติด
ทำความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดทำให้หวนกลับไปใช้ยาเสพติด เพื่อลดการเสพติดซ้ำ
29 March 2022
6 แนวคิดดี ๆ เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ หลังเข้าบำบัดยาเสพติด
การปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแล้ว ให้สามารถลุกขึ้นมาเดินหน้าใหม่
06 March 2022
เทคนิคการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่หลังจากออกจากสถานบำบัดยาเสพติด
การปรับทัศนคติที่มีต่อผู้บำบัดยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย
06 March 2022
การเทรดคริปโทเคอร์เรนซี กับความเสี่ยงในการเสพติดการพนัน
งานวิจัยไม่ได้หมายความว่าการเทรดคริปโต เป็นการพนัน แต่พฤติกรรมของเทรดเดอร์เองต่างหากเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายติดพนันหรือไม่
28 February 2022
ดูแลผู้ต้องการบำบัดยาเสพติดอย่างไรเมื่อมีอาการอยากยา
การเข้าสถานบำบัดยาเสพติดเพื่อรักษาอาการอยากยาได้อย่างถูกต้อง
28 February 2022
ครอบครัวและความล้มเหลวในการบำบัดยาเสพติด
หลายครั้งที่ครอบครัวกลายเป็นผู้ส่งเสริมพฤติกรรมทางอ้อมให้คงใช้สารเสพติด
07 February 2022
ความรุนแรงของสารเสพติดประเภทยาไอซ์ โคเคน
แนะนำวิธีการบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาไอซ์และโคเคน
07 February 2022
พฤติกรรมของผู้ที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
วิธีสังเกตอาการผู้กำลังจะติดยาเสพติด รู้เท่าทันก่อนต้องพึ่งศูนย์บำบัดยาเสพติด
06 January 2022
Day One ได้รับรองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด)
สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด สถานบำบัดยาเสพติด ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
28 February 2022
ผลกระทบจากวิธีเลิกยาเสพติดด้วยตนเอง
เลิกยาเสพติดด้วยตนเอง อันตรายกว่าที่คุณคิด
23 May 2022
อาการของผู้ติดยาเสพติด ที่ต้องรับการบำบัดยาเสพติด
โปรแกรมการบำบัดยาเสพติดสำหรับบุคคล สำหรับอาการของผู้ติดเสพติดที่หลากหลาย
23 February 2022
เลิกยาเสพติดที่สถานบำบัดยาเสพติด
เข้าบำบัดยาเสพติด 28 วัน โดยทีมแพทย์ เพิ่มโอกาสสำเร็จในการเลิกยาเสพติด
23 February 2022
ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าสถานบำบัดยาเสพติด กับ DAY ONE REHABILITATION CENTER
การสังเกตเมื่อไหร่ที่ครอบครัวควรพาผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดยาเสพติด หากคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักกำลังใช้ยาเสพติดอยู่ คุณควรสังเกตอาการเหล่านั้น และปรึกษา หาทางแก้ไขเพื่อเข้าบำบัดยาเสพติดได้อย่างถูกวิธี
23 February 2022
กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพื่อควบคุมการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย
23 February 2022
ปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้ อย่างไรก็ตามหากมีการนำไปผสมยาเสพติดอื่นๆ เช่น 4x100 เป็นความผิดตามกฎหมาย
23 February 2022
ควรทำอย่างไรเมื่อมีคนในครอบครัวติดยาเสพติด
การปฏิบัติตัวของญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ติดยาเสพติด เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี
23 February 2022
หลัก 12 ขั้นตอน (Twelve steps) วิธีเลิกเหล้า เลิกสุรา วิธีเลิกยาเสพติด
หลักการ 12 ขั้นตอน ริเริ่มมาจาก บุคคล 2 คนที่ติดสุรามาก่อน พวกเขาร่วมมือกันเลิกสุราและก่อตั้ง กลุ่ม AA (alcoholic anonymous) ขึ้น พร้อมกับคิดค้นหลักการ 12 ขั้นตอนไปสู่การเลิกสุรา ต่อมาหลักการนี่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ติดสุราและยาเสพติด และค้นพบว่าสามารถทำให้ไปสู่การเลิกเสพได้อย่างต่อเนื่อง
23 May 2022
ยาเสพติดรอบตัวที่พบบ่อย
ยาเสพติดชนิดธรรมชาติ เป็นสารที่กลั่น หรือ สกัดได้จากพืชบางชนิดโดยตรง เช่น ฝิ่น โคเคน กัญชา รวมทั้งการนำสารจากพืชเหล่านั้นมาปรุงเป็นอย่างอื่น โดยกรรมวิธีทางเคมี เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ซึ่งทำมาจากฝิ่น เป็นต้น
23 February 2022
โรคสมองติดยา สมองติดยาได้อย่างไร
การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการต่อเนื่องเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการเสพยาเป็นครั้งคราว สู่การเสพที่ถี่ขึ้นจนเสพทุกวันและวันละหลายครั้ง การเสพยาเสพติดเกี่ยวข้องกับสมอง 2 ส่วนคือ สมองส่วนคิด (Cerebral Cortex) และสมองส่วนอยาก (Limbic System)
23 February 2022