064-645-5091    จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดยาเสพติด และฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาจากสารเสพติด

เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการบำบัดยาเสพติด ไปด้วยกันกับ Day One Rehabilitation Center ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ยั่งยืนไปกับ Day One Rehabilitation Center ศูนย์บำบัดยาเสพติดที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์สังคมปลอดภัยและคืนรอยยิ้มให้ทุกชีวิต ด้วยทีมสหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดยาเสพติด ประกอบด้วยจิตแพทย์ พยาบาลจิตวิทยา นักจิตวิทยา และนักกิจกรรมบำบัด ที่พร้อมทุ่มเทดูแลคุณอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เรามุ่งเน้นการบำบัดยาเสพติดแบบองค์รวมที่ปรับให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล ผสานศาสตร์การรักษาทั้งสุขภาพจิตและพฤติกรรมบำบัด เพื่อนำพาคุณก้าวพ้นจากวังวนของสารเสพติดอย่างมั่นคง กิจกรรมบำบัดหลากหลายของเราได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน เพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจของคุณให้กลับมาเข้มแข็งอีกครั้ง ที่ Day One เราไม่เพียงแต่มุ่งหวังให้คุณเลิกใช้สารเสพติดเท่านั้น แต่เรายังตั้งใจช่วยให้คุณกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และไม่หวนกลับไปพึ่งพายาเสพติดอีก เพราะเราเชื่อว่าทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสครั้งที่สอง ไว้วางใจให้เราเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของคุณ ที่ Day One Rehabilitation Center คุณจะได้รับการดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ตรงในการบำบัดยาเสพติด พร้อมโปรแกรมบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพที่ออกแบบเฉพาะสำหรับคุณ เพื่อการเยียวยาที่ลึกซึ้งและยั่งยืน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมที่ปลอดภัยไปด้วยกัน ให้เราเป็นก้าวแรกสู่ชีวิตใหม่ที่สดใสของคุณ

IMG-BLOG

จิตแพทย์

นพ.พิชญุตม์ เกษมภักดีพงษ์

IMG-BLOG

แพทย์เฉพาะทาง เวชศาสตร์ครอบครัว

พญ.เพลงพนา ทองอุปการ

IMG-BLOG

พยาบาลวิชาชีพ

ศรินยา ปิ่นตัน

IMG-BLOG

พยาบาลวิชาชีพ

อุบลรัตน์ เฉียวยี

IMG-BLOG

นักจิตวิทยา

รัสรินทร์ รวิภัทร์ธนรังษี

IMG-BLOG

พยาบาลวิชาชีพ

ประภัสสร พรหมเพ็ญ