064-645-5091    จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

โปรแกรมบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูสมรรถภาพ

DAY ONE เป็นสถานบำบัดยาเสพติดกินนอนหรือแบบอยู่ประจำ บรรยากาศสไตล์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดระยะเวลาการเข้าบำบัดยาเสพติด ตั้งแต่ขั้นตอนแรกรับ และคอยติดตามความคืบหน้าในแต่ละวัน เพื่อให้การเข้าบำบัดยาเสพติดของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น โดยผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจะจัดกิจกรรมการบำบัดและโปรแกรมการบำบัดยาเสพติดแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความจำเป็นของผู้บำบัดยาเสพติดแต่ละคน เพื่อสร้างสมดุลใหม่ในชีวิต โดยโปรแกรมของเราจะเป็นกิจกรรมบำบัดที่ดีต่อร่างกาย อารมณ์และจิตใจของผู้บำบัดยาเสพติด ทั้งกิจกรรมกีฬา การนั่งสมาธิ ดนตรีบำบัด ศิลปะบำบัด ฯลฯ ที่จะช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกลุ่มที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ และทักษะทางสังคมเพื่อให้ผู้บำบัดได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การมาสถานบำบัดยาเสพติดกินนอนจะช่วยดึงคุณออกจากสภาพแวดล้อมเดิม มาอยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ที่เหมาะแก่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งทางร่ายกายและจิตใจ เพื่อพร้อมเริ่มต้นใหม่กับการออกไปใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและมีความสุข

การบำบัดยาเสพติดรายบุคคล
(Individual Therapy )
เนื่องจากผู้รับการบำบัดยาเสพติดแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกัน การรักษาและการบำบัดยาเสพติดที่ดีจึงต้องออกแบบโปรแกรมบำบัดยาเสพติดเฉพาะให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
การบำบัดยาเสพติดแบบรายบุคคล เปิดโอกาสให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดได้ปรึกษาปัญหาส่วนตัว ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติด การนำประเด็นเหล่านั้นมาพูด มีจุดประสงค์เพื่อหาทางออก แก้ไขปัญหาอื่น ๆ ควบคู่ไปกับการเลิกสารเสพติด อ่านเพิ่มเติม
 
กลุ่มจิตบำบัดยาเสพติด Group Therapy
การบำบัดยาเสพติดแบบกลุ่ม ทำให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดแต่ละคนให้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนปัญหาที่แต่ละคนได้เผชิญ ผู้ที่เผชิญปัญหาที่คล้ายคลึงกันจะเข้าใจกัน คนที่เคยก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้ก็เป็นตัวอย่าง เป็นกำลังใจให้ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นบำบัดยาเสพติด 

ร่วมกับการเสริมสร้างแรงจูงใจจากนักบำบัดยาเสพติดผ่านโปรแกรมของเรา เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคสมองติดยา ทักษะการปฏิเสธการใช้สารเสพติด วิธีจัดการกับตัวกระตุ้น วิธีจัดการกับความคิด ความอยาก หลัก 12 ขั้นตอน (12 Step Programs) การป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ เป็นต้น
 
 
ร่วมกับการเสริมสร้างแรงจูงใจจากนักบำบัดยาเสพติดผ่านโปรแกรมของเรา เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง เช่น โรคสมองติดยา ทักษะการปฏิเสธการใช้สารเสพติด วิธีจัดการกับตัวกระตุ้น วิธีจัดการกับความคิด ความอยาก หลัก 12 ขั้นตอน (12 Step Programs) การป้องกันการกลับมาเสพซ้ำ เป็นต้น อ่านเพิ่มเติม

 

 
กิจกรรมบำบัดยาเสพติด (Occupational Therapy)
เราให้ความสำคัญกับการสร้างชีวิตที่สมดุลตามธรรมชาติ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้กับผู้รับการบำบัดยาเสพติดในการหลีกเลี่ยงการกลับไปสู่วงจรชีวิตของการเสพสารเสพติดแบบเดิม ๆ ด้วยการใช้กิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ กิจกรรมต่าง ๆ จะปรับไปตามความเหมาะสมของผู้ร่วมกลุ่ม โดยกิจกรรมหลักมีดังต่อไปนี้
 
Mindfulness meditation
การนั่งสมาธิ รับรู้การอยู่กับตัวเอง
เป็นการฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบัน เพื่อให้รู้เท่าทัน ความคิด อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง เมื่อปฏิบัติจนชำนาญขึ้น เมื่อมี ความคิด อารมณ์  พฤติกรรม ของเราเปลี่ยนแปลงไป จะทำให้เราสามารถความคุมตัวเองได้ดีขึ้น ไม่กลับไปสู่วงจรเดิม อ่านเพิ่มเติม
 
Music Therapy
ดนตรีบำบัด
มีคำกล่าวว่า ดนตรีเป็น "mind medicine" เนื่องจากการวิจัยพบว่า เมื่อได้ฟังดนตรีจะช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวล ระดับของ cortisol ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความเครียดลดลง ดนตรีบำบัดช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ เช่น ช่วยเพิ่มความมั่นใจและการกล้าแสดงออก ช่วยให้เรียนรู้ในการฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง ช่วยให้เกิดจินตนาการ และการฝึกคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว
 
Exercise Therapy
การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง ครั้งละอย่างน้อย 30 นาที ช่วยให้เลิกยาเสพติดได้มากขึ้น ลดความหมกมุ่น และอาการอยากเสพได้ดี เนื่องจากการออกกำลังกายไปกระตุ้นให้สารสื่อประสาทในสมองหลั่งตามปกติ หากออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 เดือน จะช่วยให้ผู้รับการบำบัดมีความสุขตามธรรมชาติได้โดยไม่ต้องพึ่งยาเสพติด อ่านเพิ่มเติม
 
Art therapy
ศิลปะบำบัด เป็นวิธีการเยียวยาด้วยการใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนของคุณ เพื่อช่วยค้นหาและเปิดรับกับสภาวะอารมณ์ของตัวเอง ดูแลจัดการความเครียด ความเศร้า หรือทำความเข้าใจกับประสบการณ์ความรู้สึกต่างๆ ที่เป็นปัญหา
ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีทักษะความสามารถทางศิลปะ ใดๆ มาก่อน เพราะศิลปะบำบัดเน้นการแสดงออกของตัวคุณ ไม่ใช่การแสดงความสวยงามตามโลกภายนอก อ่านเพิ่มเติม
 

Cooking therapy
การทำอาหารหรือการทำขนมเป็นเครื่องมือในการบำบัด โรคซึมเศร้า วิตกกังวล รวมถึงปัญหายาเสพติดด้วย การทำอาหารช่วยบำบัดเราให้ดีขึ้น เพราะการทำอาหารต้องใส่ใจในรายละเอียด ทั้งวัตถุดิบ ขั้นตอน ได้ซ่อนความสุขเล็กๆ น้อยๆ เอาไว้ในแต่ละกระบวน ช่วยให้โฟกัสกับช่วงเวลาตรงหน้า ปล่อยวางเรื่องในอดีต หรือปัญหาในอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น ช่วยลดความเครียดและความกังวลให้กับจิตใจได้ อีกทั้งยังทำให้เราได้หันกลับมาใส่ใจกับสุขภาพร่างกายของตัวเองอีกด้วย อ่านเพิ่มเติม
 
Gardening therapy
การทำสวนบำบัด ได้นำมาใช้เพื่อบำบัดทางสุขภาพ และจิตใจ เนื่องจากมีงานวิจัยที่พบว่าการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติทำให้การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งห้าของคนเราชัดเจนขึ้น รู้สึกกลมกลืนกับธรรมชาติ ทำให้เราตื่นตัว สร้างความสดชื่น ผ่อนคลาย รวมถึงมีพลังงานด้านบวกมากขึ้น มีความเครียดลดลง มีความสงบในจิตใจ และมีความสุขมากขึ้น อ่านเพิ่มเติม
 
Family Therapy
ครอบครัวหรืออาจเป็นบุคคลใดก็ตามที่ผู้รับการบำบัดเห็นว่าเป็นบุคคลสำคัญในชีวิต มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อผู้รับการบำบัดเพื่อเลิกสารเสพติด ครอบครัวบำบัด ช่วยให้ครอบครัวเข้าใจมุมมองของผู้ติดสารเสพติดมากขึ้น มีแนวทางในการดูแล ช่วยเหลือผู้รับการบำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้อง หากมีครอบครัวคอยสนับสนุนเป็นกำลังใจ ยังเชื่อมั่นและมีความหวังในตัวผู้มารับการบำบัดอยู่ ผู้รับการบำบัดก็จะรับรู้ถึงกำลังใจเหล่านั้น และสามารถเลิกใช้สารเสพติดได้อย่างถาวร
ในขณะเดียวกัน ครอบครัวบำบัด ก็ช่วยให้ผู้รับการบำบัดมองเห็นผลกระทบจากยาเสพติดที่ส่งผลต่อตนเองและคนรอบข้างชัดเจนขึ้น เมื่อรู้ถึงปัญหาแล้ว การสร้างความสัมพันธ์ที่สมดุลภายในครอบครัวจึงจะตามมา อ่านเพิ่มเติม
ชุมชนบำบัด หรือ Therapeutic Community  (T.C.)
เป็นการบำบัดรักษาที่จำลองรูปแบบการดำรงชีวิตในสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดยาเสพติดได้ใช้ชีวิตโดยปราศจากสารเสพติด รับผิดชอบหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม อ่านเพิ่มเติม >>