064-645-5091    จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

หลัก 12 ขั้นตอน (Twelve steps) วิธีเลิกเหล้า เลิกสุรา วิธีเลิกยาเสพติด

IMG-BLOG
23 May 2022

หลัก 12 ขั้นตอน (Twelve steps) วิธีเลิกเหล้า เลิกสุรา วิธีเลิกยาเสพติด

 

การหาที่พึ่งทางใจ เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางใจให้คุณค้นพบวิธีเลิกเหล้า และวิธีเลิกยาเสพติด ได้อย่างถาวร

เหล้าหรือสุราเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์กดสมองส่วนกลาง ทำให้ผู้ที่ติดเหล้าจะมีพฤติกรรมที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ เมื่อติดเหล้าไปนาน ๆ เหล้าจะเข้าไปทำลายระบบภายในร่างกายแล้ว ยังมีความเสี่ยงต่ออาการทางจิตได้ด้วยเช่นกัน
 

วิธีเลิกเหล้า ด้วยตัวเองแบบเบื้องต้น

1. การตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองว่าจะเลิกเหล้าเพื่ออะไร เช่น เลิกเหล้าเพื่อให้สุขภาพ ร่างกายที่ทรุดโทรม หม่นหมอง ให้กลับมาสดใส เลิกเหล้าเพื่อครอบครัว จะได้มีเวลาและมอบความสุขให้กับครอบครัวได้มากขึ้น

2. เริ่มลดปริมาณการดื่มเหล้าทีละน้อย จนสามารถเลิกได้ในที่สุด

3. หากคุณเป็นคนที่อยู่ในสังคมหรือมีงานที่จำเป็นต้องเข้าสังคมอยู่บ่อย ๆ ที่จำเป็นต้อง ดื่มเหล้าเพื่อการสังสรร จนกลายเป็นติดเหล้า ดังนั้นคุณสามารถหลีกเลี่ยงกับสภาพแวดล้อมเดิมๆ หรือรู้จักปฎิเสธได้ถ้าไม่จำเป็น

4. ออกกำลังกายหรือหากิจกรรมที่คุณชอบในยามว่าง ก็เป็นวิธีเลิกเหล้าที่ดีที่สุดเลยที เดียว

อย่างไรก็ตามผู้ที่ดื่มเหล้าจนกลายเป็นติดเหล้าแบบเรื้อรังแล้ว วิธีเลิกเหล้าด้วยตนเอง อาจไม่สามารถรักษาได้ หากคุณหรือคนในครอบครัวเป็นผู้ที่ติดเหล้า DAY ONE ศูนย์บำบัดยาเสพติด อยากให้คุณหาวิธีเลิกเหล้า โดยเข้ารับการดูแลบำบัดอาการถอนพิษเหล้า และฟื้นฟูสภาพทางร่างกายและจิตใจ จากทีมเเพทย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คุณได้รับการบำบัดได้อย่างถูกต้อง และสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาการติดเหล้าได้อย่างมั่นใจ และหยุดดื่มเหล้าไปในที่สุด
 

วิธีเลิกเหล้า ด้วยหลักการ 12 ขั้นตอน

หลักการ 12 ขั้นตอน ริเริ่มมาจาก บุคคล 2 คนที่ติดสุรามาก่อน พวกเขาร่วมมือกันหาวิธีเลิกเหล้าและก่อตั้ง กลุ่ม AA (alcoholic anonymous) ขึ้น พร้อมกับคิดค้นหลักการ 12 ขั้นตอนไปสู่การเลิกเหล้า ต่อมาหลักการนี่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ติดเหล้าและยาเสพติด และค้นพบว่าสามารถทำให้ไปสู่การเลิกเหล้าได้อย่างต่อเนื่อง

แนวคิดของหลัก 12 ขั้นตอน คือการยอมรับ (acceptance) ว่าตนเองมีปัญหาจากสุราและยาเสพติดจนยากเกินกว่าที่จะจัดการด้วยตัวเองได้ จึงต้องหันไปเคารพพึ่งพาพลังอำนาจที่อยู่เหนือตน (Higher power) สิ่งที่ยึดมั่นศรัทธาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ

พลังอำนาจที่อยู่เหนือตน (Higher power) คือ สิ่งที่แต่ละคนศรัทธา เช่น องค์ศาสดาของศาสนาต่างๆ พระพุทธเจ้า พระเยซู พระธรรมคำสอน พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ พระเจ้า พระศาสนา สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เคารพศรัทธา เพื่อน ที่แท้ พ่อแม่คู่ชีวิต ลูกๆ ครูบาอาจารย์ เป็นต้น

 

หลัก 12 ขั้นตอน (Twelve steps) วิธีเลิกเหล้า วิธีเลิกยาเสพติดมีดังนี้
 

ขั้นที่ 1
เรายอมรับว่าเราไม่มีพลังในการเอาชนะสุราได้และสุราทำให้ชีวิตของเรายุ่งเหยิง
I am not power.
 

ขั้นที่ 2
เรากลับมาเชื่อมั่นศรัทธาพลังอำนาจที่เหนือเรา ว่าสามารถช่วยเหลือเราให้กลับคืนดีได้
Power does exist.
 

ขั้นที่ 3
เราตัดสินใจที่จะคืนเจตจำนงและชีวิตของเรากลับไปให้พระเจ้าตามความเชื่อของเราเป็นผู้ดูแล
I will rely on Power, not self.
 

ขั้นที่ 4
เราเป็นต้นเหตุของความผิดพลาดต่างๆ ในอดีต
I cause most of my problems.
 

ขั้นที่ 5
เรายอมรับต่อพระเจ้าต่อตนเอง และต่อผู้อื่นถึงความผิดพลาดของตนเอง
I falsely claim power and try.
 

ขั้นที่ 6
เราพร้อมที่จะให้พระเจ้าขจัดบุคลิกนิสัยที่บกพร่องทั้งหมดออกไป
I will stop claiming and trying.
 

ขั้นที่ 7
เราอ้อนวอนร้องอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระเจ้า ในการช่วยขจัดข้อบกพร่องของเรา
Power, please guide me.
 

ขั้นที่ 8
เราทำรายชื่อบุคคลที่เราเคยทำร้าย และเต็มใจที่จะขอขมาแก่พวกเขา
I will stop controlling others.
 

ขั้นที่ 9
เราขอขมาโดยตรงต่อบุคคลเหล่านั้นทุกๆที่เมื่อมีโอกาส ยกเว้นว่าการกระท่านั้นจะเป็นการทำร้าย พวกเขาหรือบุคคลอื่น
I will show more forgiveness.
 

ขั้นที่ 10
เราพิจารณาเรื่องราวของตนเองอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพบว่าผิดพลาด เราก็พร้อมที่จะยอมรับมัน
I will do good more & bad less.
 

ขั้นที่ 11
เราได้สวดภาวนาต่อสิ่งที่เราเชื่อมั่นและทำจิตใจให้สงบเพื่อให้เราเข้มแข็ง มีที่ยึดเหนี่ยว
I pray to be under God’s will.
 

ขั้นที่ 12
เราได้พบกับสิ่งที่สงบและมั่นคงด้วยตัวเองแล้ว เราจะพยายาม ถ่ายทอดสาระนี้แก่ผู้ติดสุราและสารเสพติดทั้งหลาย และเพื่อนำหลักการเหล่านี้ไปบอกผู้ที่ยังทุกข์ทรมานอยู่
I will confess and share this.

 

สรุปง่าย ๆ วิธีเลิกเหล้า วิธีเลิกยาเสพติด คุณควรมีสติทบทวนตัวเองว่าที่ผ่านมานั้นข้อเสียของการติดเหล้ามีอะไรบ้าง และตั้งใจ มุ่งมั่น อดทนเพื่อที่จะเลิกเหล้าให้ได้ โดยหาเป้าหมายจูงใจ นึกถึงข้อดีของการเลิก เช่น ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น สามารถรับผิดชอบหน้าที่การงานต่าง ๆ ได้ดีขึ้น สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่ทรุดโทรม เป็นต้น หรือหากคุณมีคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่ติดเหล้าอยู่ คุณควรให้กำลังใจ และเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อสร้างความหวังและกำลังใจให้กัน ซึ่งแรงบันดาลใจเหล่านี้ย่อมช่วยเสริมกำลังใจให้ผู้ติดเหล้านั้นสามารถเลิกเหล้าได้ และไม่หันกลับไปพึ่งเหล้าอีก
 

หรืออีกวิธีที่ดีที่สุด หากคุณหรือครอบครัวที่กำลังหาทางวิธีเลิกยาเสพติดอยู่ ลองปรึกษา DAY ONE REHABILITATION CENTER ศูนย์บำบัดยาเสพติด หรือสถานบำบัดยาเสพติดกินนอน ซึ่งโปรแกรมของเราเป็นการบำบัดแบบอยู่ประจำภายในสถานฟื้นฟู บรรยากาศรีสอร์ทและสถานที่โอบล้อมด้วยสายน้ำและธรรมชาติ สงบและผ่อนคลาย จังหวัด นครนายก โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดการเข้าบำบัด และผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาจะจัดกิจกรรมการบำบัดแบบต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล Individual Therapy เนื่องจากผู้รับการบำบัดแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกัน การบำบัดรักษาที่ดีจึงต้องออกแบบเฉพาะให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล

 

ติดต่อเรา

99/1 หมู่ 6 ตำบล ศรีจุฬา อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก 26000

064-645-5091

[email protected]

จันทร์ – อาทิตย์: 9.00 -17.00

บทความล่าสุด

อายาวัสกา สารเปิดจิต ที่เสพติดได้
อายาวัสกา เป็นสารที่มีฤทธิ์ทางจิตประสาท ส่งผลข้างเคียงทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากพบหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารนี้ ควรได้รับการตรวจประเมิน ปรึกษา หรือรับการบำบัดจากศูนย์บำบัดยาเสพติด
03 July 2024
Ketamine จากยาสลบม้า มาเป็นการ "ดมเค"
เคตามีนยาเสพติดที่ส่งผลร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจ ผู้เสพควรปรึกษาจิตแพทย์หรือรับการรักษาที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด เพื่อรับยาที่ช่วยลดความอยากยาเสพติด ยาปรับอารมณ์ ทำให้การเลิกเคตามีนง่ายขึ้น
21 June 2024
พลังแห่งดนตรี ดนตรีบำบัดสำหรับผู้ติดยาเสพติด
ดนตรีบำบัด เครื่องมือในการฟื้นฟูผู้ป่วยติดสารเสพติด โดย ศูนย์บำบัดยาเสพติด
27 May 2024
แก๊สหัวเราะกับความสนุกชั่วคราว
แก๊สหัวเราะคืออะไรและอันตรายที่จะเกิดขึ้นต่อร่างกายและสุขภาพจิต
05 January 2024
วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day)
ความรู้เกี่ยวกับวิธีสังเกตอาการผิดปกติเพื่อช่วยลดความสูญเสียของผู้คนจากการฆ่าตัวตาย
11 September 2023
มารู้จัก กับ “Panic Disorder”
สังเกตอาการและปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคแพนิค” (Panic Disorder)
15 August 2023
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ
ภาวะการปรับตัวผิดปกติ มักเกิดขึ้นกับบุคคลที่มีปัญหาในการรับมือกับความเครียด หรือเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถปรับตัวหรือทำใจยอมรับได้
21 June 2023
นโยบายเกี่ยวกับกัญชาเสรี
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาและยาเสพติดของแต่ละพรรคนั้นมีทิศทางอย่างไรต่อไปถ้าได้เป็นรัฐบาล
21 June 2023
แค่นิสัย หรือ บุคลิกภาพผิดปกติ?
บุคลิกภาพผิดปกติ (Personality Disorder) คือ รูปแบบความคิด ความรู้สึกและพฤติกรรม เกิดความไม่ยืดหยุ่นและการปรับตัวไม่ได้ดี ซึ่งอาจฝังในในจิตใจและก่อให้เกิดปัญหา เช่น ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับคนอื่น การปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปไมได้
21 June 2023
ฝึกทักษะชีวิต เพื่อบำบัดยาเสพติด หรือป้องกันการติดยาเสพติด
ปรับสมดุลใหม่ในชีวิต เพื่อห่างไกลจากสารเสพติดที่ศูนย์บำบัดยาเสพติด Day One
21 June 2023
โรคกลัวสังคม กับการบำบัดยาเสพติด
โรคกลัวสังคมมีส่วนทำให้ติดสารเสพติดตามมาได้ โดยเฉพาะสารเสพติดในกลุ่มสารกดประสาท เช่น แอลกอฮอล์ หรือยานอนหลับบางชนิด หรือ สารเสพติดกลุ่มฝิ่น เช่น เฮโรอีน เนื่องจากเมื่อผู้ที่เป็นโรคกลัวสังคมใช้สารเหล่านี้แล้ว สารจะไปกดประสาททำให้ความกลัว ความกังวลลดลง
23 January 2023
โรคเสพติดการพนัน
โรคเสพติดการพนัน เป็นหนึ่งในโรคทางจิตเวช ผู้ที่เป็นโรคนี้จะไม่สามารถบังคับตนเอง จะสนใจหมกมุ่นอยู่กับการพนันเป็นส่วนใหญ่ เมื่อผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้มีอาการข้างเคียง เช่น อาการซึมเศร้า ดื่มสุรา และอาจรุนแรงถึงขั้นใช้สารเสพติด หรือจะเป็นปัญหาชีวิตในด้านต่าง ๆ
13 December 2022
กัญชาทางการแพทย์กับกัญชาเพื่อเสพ ต่างกันอย่างไร
ถึงแม้กัญชาทางการแพทย์จะมีข้อบ่งชี้ในการรักษาโรคบางโรค แต่ก็ไม่ได้แนะนำใช้เป็นการรักษาลำดับแรก เพราะว่ามีประสิทธิภาพที่ด้อยกว่ายาหลัก การใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาควรใช้เพื่อเป็นส่วนเสริม หรือควบรวมกับการรักษาตามมาตรฐาน ไม่สามารถเอามาเป็นการรักษาหลักได้
21 November 2022
วิธีเลิกเหล้าและแนวทางการบำบัด
เลิกเหล้าได้สำเร็จ ด้วยวิธีเลิกเหล้าด้วยตนเองและวิธีเลิกเหล้าโดยพบแพทย์
21 June 2022
ทัศนคติผิด ๆ เกี่ยวกับการใช้ยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น
แนวทางการบำบัดยาเสพติดในวัยรุ่น
21 June 2022
จะเกิดอะไรขึ้นหลัง 9 มิ.ย. 2565 กฎหมาย "ปลดล็อก" กัญชง กัญชา ออกจากยาเสพติด
ถึงแม้ทางกฎหมายกัญชาจะถูกปลดออกจากยาเสพติด แต่ความจริงคือกัญชายังคงมีฤทธิ์เป็นสารเสพติดให้โทษ มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลายชนิด โดยเฉพาะ THC ซึ่งส่งผลเสียทำให้ ระดับเชาวน์ปัญญาลดลง (IQ ต่ำลง) สมองฝ่อ เกิดอาการเสพติด เสี่ยงต่อการเกิดโรคจิต โรคไบโพลาร์ โรคหัวใจและหลอดเลือด โดยเฉพาะในเด็กและวัยรุ่น สตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
10 June 2022
ภาวะแทรกซ้อนระหว่างบำบัดยาเสพติด
วิธีจัดการกับอาการอยากยา เพื่อได้รับการบำบัดยาเสพติดอย่างถูกต้อง
28 April 2022
ความแตกต่างของการบำบัดรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic community) และการบำบัดเฉพาะบุคคล (Individual program)
ชุมชนบำบัด หรือ Therapeutic Community  (T.C.) เป็นการบำบัดรักษาที่จำลองรูปแบบการดำรงชีวิตในสังคม เพื่อให้ผู้เข้ารับการบำบัดได้ใช้ชีวิตโดยปราศจากสารเสพติด รับผิดชอบหน้าที่ในชีวิตประจำวัน ปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคม โดยเริ่มตั้งแต่การปรับพฤติกรรม ความสามารถ แนวความคิด และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจในตัวเอง และเสริมสร้างความมั่นใจ ฝึกฝนสร้างเป็นอุปนิสัยจนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้แบบปกติ โดยที่ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด
11 August 2022
ปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำหลังเข้าบำบัดยาเสพติด
ทำความเข้าใจว่าเพราะเหตุใดทำให้หวนกลับไปใช้ยาเสพติด เพื่อลดการเสพติดซ้ำ
29 March 2022
6 แนวคิดดี ๆ เปลี่ยนมุมมองชีวิตใหม่ หลังเข้าบำบัดยาเสพติด
การปฏิบัติตนสำหรับผู้ที่เข้ารับการบำบัดยาเสพติดแล้ว ให้สามารถลุกขึ้นมาเดินหน้าใหม่
06 March 2022
เทคนิคการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่หลังจากออกจากสถานบำบัดยาเสพติด
การปรับทัศนคติที่มีต่อผู้บำบัดยาเสพติด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย
06 March 2022
การเทรดคริปโทเคอร์เรนซี กับความเสี่ยงในการเสพติดการพนัน
งานวิจัยไม่ได้หมายความว่าการเทรดคริปโต เป็นการพนัน แต่พฤติกรรมของเทรดเดอร์เองต่างหากเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีพฤติกรรมที่เข้าข่ายติดพนันหรือไม่
28 February 2022
ดูแลผู้ต้องการบำบัดยาเสพติดอย่างไรเมื่อมีอาการอยากยา
การเข้าสถานบำบัดยาเสพติดเพื่อรักษาอาการอยากยาได้อย่างถูกต้อง
28 February 2022
ครอบครัวและความล้มเหลวในการบำบัดยาเสพติด
หลายครั้งที่ครอบครัวกลายเป็นผู้ส่งเสริมพฤติกรรมทางอ้อมให้คงใช้สารเสพติด
07 February 2022
ความรุนแรงของสารเสพติดประเภทยาไอซ์ โคเคน
แนะนำวิธีการบำบัดยาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาไอซ์และโคเคน
07 February 2022
พฤติกรรมของผู้ที่เสี่ยงต่อการติดยาเสพติด
วิธีสังเกตอาการผู้กำลังจะติดยาเสพติด รู้เท่าทันก่อนต้องพึ่งศูนย์บำบัดยาเสพติด
06 January 2022
Day One ได้รับรองมาตรฐานสถานพยาบาลประเภทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ (สถานบำบัดยาเสพติด)
สถานบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด สถานบำบัดยาเสพติด ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
28 February 2022
ผลกระทบจากวิธีเลิกยาเสพติดด้วยตนเอง
เลิกยาเสพติดด้วยตนเอง อันตรายกว่าที่คุณคิด
23 May 2022
อาการของผู้ติดยาเสพติด ที่ต้องรับการบำบัดยาเสพติด
โปรแกรมการบำบัดยาเสพติดสำหรับบุคคล สำหรับอาการของผู้ติดเสพติดที่หลากหลาย
23 February 2022
เลิกยาเสพติดที่สถานบำบัดยาเสพติด
เข้าบำบัดยาเสพติด 28 วัน โดยทีมแพทย์ เพิ่มโอกาสสำเร็จในการเลิกยาเสพติด
23 February 2022
ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้าสถานบำบัดยาเสพติด กับ DAY ONE REHABILITATION CENTER
การสังเกตเมื่อไหร่ที่ครอบครัวควรพาผู้ที่ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดยาเสพติด หากคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักกำลังใช้ยาเสพติดอยู่ คุณควรสังเกตอาการเหล่านั้น และปรึกษา หาทางแก้ไขเพื่อเข้าบำบัดยาเสพติดได้อย่างถูกวิธี
23 February 2022
กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษประเภทต่างๆ
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ เพื่อควบคุมการใช้ยาเสพติดผิดกฎหมาย
23 February 2022
ปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564 ซึ่งจะมีผลวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เป็นการปลดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถปลูกและขายได้ อย่างไรก็ตามหากมีการนำไปผสมยาเสพติดอื่นๆ เช่น 4x100 เป็นความผิดตามกฎหมาย
23 February 2022
ควรทำอย่างไรเมื่อมีคนในครอบครัวติดยาเสพติด
การปฏิบัติตัวของญาติหรือผู้ใกล้ชิดผู้ติดยาเสพติด เพื่อช่วยส่งเสริมให้ผู้รับการบำบัดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาอย่างถูกวิธี
23 February 2022
หลัก 12 ขั้นตอน (Twelve steps) วิธีเลิกเหล้า เลิกสุรา วิธีเลิกยาเสพติด
หลักการ 12 ขั้นตอน ริเริ่มมาจาก บุคคล 2 คนที่ติดสุรามาก่อน พวกเขาร่วมมือกันเลิกสุราและก่อตั้ง กลุ่ม AA (alcoholic anonymous) ขึ้น พร้อมกับคิดค้นหลักการ 12 ขั้นตอนไปสู่การเลิกสุรา ต่อมาหลักการนี่ได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ติดสุราและยาเสพติด และค้นพบว่าสามารถทำให้ไปสู่การเลิกเสพได้อย่างต่อเนื่อง
23 May 2022
ยาเสพติดรอบตัวที่พบบ่อย
ยาเสพติดชนิดธรรมชาติ เป็นสารที่กลั่น หรือ สกัดได้จากพืชบางชนิดโดยตรง เช่น ฝิ่น โคเคน กัญชา รวมทั้งการนำสารจากพืชเหล่านั้นมาปรุงเป็นอย่างอื่น โดยกรรมวิธีทางเคมี เช่น มอร์ฟีน เฮโรอีน ซึ่งทำมาจากฝิ่น เป็นต้น
23 February 2022
โรคสมองติดยา สมองติดยาได้อย่างไร
การติดยาเสพติดเป็นกระบวนการต่อเนื่องเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยจากการเสพยาเป็นครั้งคราว สู่การเสพที่ถี่ขึ้นจนเสพทุกวันและวันละหลายครั้ง การเสพยาเสพติดเกี่ยวข้องกับสมอง 2 ส่วนคือ สมองส่วนคิด (Cerebral Cortex) และสมองส่วนอยาก (Limbic System)
23 February 2022